Skip to main content

Darbo teisė

Dėl pasaulyje vykstančių pokyčių, ekonominės plėtros arba sąstingių bei politinių tendencijų, darbo teisė, mano nuomone, kaip viena iš pagrindinių verslo įgalinimo priemonių yra labiausiai besikeičianti teisės šaka. Versle – svarbiausia žmonės, todėl verslo sėkmė itin tampriai susijusi su darbuotojais, jų turimomis žiniomis, patirtimi bei savijauta. Kita vertus, sėkmingam verslo įsitvirtinimui ir plėtrai, itin reikšmingas darbuotojų tinkamas savo pareigų vykdymas, konfidencialios informacijos bei materialinių gėrybių apsauga. Turiu didesnę nei dešimties metų profesinę patirtį tiek individualių, tiek kolektyvinių darbo teisinių santykių srityse. 2012 metais parengiau pirmąją Lietuvoje teritorinę kolektyvinę sutartį, sėkmingai atstovavau tiek darbdavius, tiek darbuotojus darbo ginčų komisijoje ir teismuose.

Galiu padėti Jums šiose srityse:

  • darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, keitimas ir nutraukimas;
  • individualūs susitarimai dėl konfidencialumo;
  • individualūs susitarimai dėl nekonkuravimo;
  • ginčai dėl neteisėto atleidimo;
  • ginčai dėl darbo pareigų pažeidimo;
  • ginčai dėl žalos atlyginimo;
  • darbuotojų ir darbdavių atstovavimas darbo ginčų komisijoje, visų instancijų teismuose;
  • darbuotojų ir darbdavių atstovavimas valstybės institucijoms atliekant tyrimus ar patikrinimus įmonėse.