Skip to main content

Jei sutuoktiniai neturi bendrų nepilnamečių vaikų, daugiau nei metus neveda bendro ūkio ir yra susitarę dėl santuokos nutraukimo sąlygų nuo 2023 metų sausio 1 d. pastarųjų santuoka gali būti nutraukiama supaprastinta tvarka –  pas notarą. Ne reta situacija, kai sutuoktiniai turi bendrų jų abiejų kreditorių arba vienas iš sutuoktinių turi kreditorinių įsipareigojimų. Todėl nutraukiant sutuoktinių santuoką yra itin svarbi kreditorių interesų apsauga. 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios kreditorių interesų apsaugą nutraukiant santuoką notarine tvarka.

Ką privalo žinoti sutuoktiniai bei pastarųjų kreditoriai apie santuokos nutraukimo notarine tvarka kreditorių interesų apsaugą?

  1. Kreditorių informavimo pareiga. Sutuoktiniai, prieš kreipdamiesi į notarą, turi raštu informuoti visus žinomus bendrus jų abiejų ar vieno iš jų kreditorius apie santuokos nutraukimo procesą notarine tvarka. Kreditoriams siunčiamas pranešimas, sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektas, taip pat notaro, į kurį ketinama kreiptis, kontaktiniai duomenys. Sutuoktiniai notarui turi pateikti įrodymus apie kreditorių informavimo pareigos įvykdymą. Savo ruožtu notaras klausimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu sprendžia ne anksčiau nei kad pasibaigia 30 dienų terminas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal įstatymą 30 dienų terminas skaičiuojamas ne nuo pranešimo išsiuntimo, o nuo to momento, kai kreditorius gauna pranešimą.   
  2. Kreditorių teisė pateikti prieštaravimus. Sutuoktinių kreditoriai turi teisę per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos sutuoktiniams ir pranešime nurodytam notarui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus dėl santuokoje įgyto turto padalinimo ar kitų santuokos nutraukimo pasekmių nuostatų, galinčių pažeisti sutuoktinių bendrų kreditorių ar vieno iš jų kreditorių interesus. Kartu su prieštaravimais turi būti pateikti pasiūlymai dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų.
  3. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarties netvirtinimas. Jeigu kreditoriai pateikia savo prieštaravimus, į kuriuos sutuoktiniai nesutinka atsižvelgti ir pagal juos pakeisti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas, notaras, įvertinęs kreditorių prieštaravimų pagrįstumą, sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių netvirtina ir sutuoktiniai turi teisę dėl santuokos nutraukimo kreiptis į teismą.
  4. Kreditorių teisė ginčyti santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygas teisme. Vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai, kurie nebuvo informuoti apie sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymą ar šios sutarties pakeitimą ir kurių teisės buvo pažeistos dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų, turi teisę per vienus metus nuo dienos, kurią sužinojo apie sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymą ar jos pakeitimą, šias sąlygas ginčyti teismo tvarka ir reikalauti atkurti pažeistas teises.