Skip to main content
Laimėtos bylos

Neprigiję medeliai – ne bėda!

By 2022-09-273 gegužės, 2023No Comments

Persikėlėte gyventi į naują namą, o gal jau gyvenate ne vienerius metus nuosavame name ir nusprendėte, kad būtų gerai namų valdoje pasodinti medelių. Išsirenkate įmonę, kuri Jums parduoda ir pasodina medelius. Tačiau praėjus keliems mėnesiams pastebite, kad pasodinti medeliai neprigijo. Ką daryti?

Panašioje situacijoje atsidūrė mano klientė, kuri iš vienos įmonės užsisakė 69 medalius. Ta pati įmonė pasodino medelius mano klientės žemės sklype. Kadangi medeliai buvo pasodinti spalio mėnesį, tik kitų metų pavasarį buvo pastebėta, kad 17 medelių neprigijo. Susisiekus su įmonės vadove bei paprašius persodinti medelius, pastaroji kategoriškai atsisakė tai padaryti.  

Kreipėmės į teismą.

Klaipėdos apylinkės teismas tenkino mano klientės ieškinį dėl sutarties kainos sumažinimo ir žalos atlyginimo.

Teismas konstatavo, kad tarp šalių susiklostė vartojimo teisiniai santykiai, kai atsakovė, kaip juridinis asmuo, įsipareigojo ieškovei, kaip fiziniam asmeniui, parduoti bei pasodinti augalus namų ūkio poreikiams tenkinti. Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ir paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos atlyginimą.

Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, kurių 15 punkte nurodyta, kad augalai nekeičiami ir negrąžinami, tačiau pagal taisyklių 23.3 punktą vartotojas gali prašyti sumažinti prekės kainą.

Šioje byloje teismas taip pat sprendė klausimą, ar atsižvelgiant į pirkimo objektą, taikoma dviejų metų garantija. Įmonė klientei elektroniniu paštu siuntė pasirašymui sutartį, tačiau šalys sutarties nepasirašė. Sutartyje nebuvo įrašyta garantija, todėl atsakovė teigė, kad garantija neturi būti taikoma.

Teismas nurodė, kad garantijos yra dviejų tipų, tai sutartinė – šią garantiją suteikia pardavėjas savo laisva valia, neįpareigotas įstatymo ir įstatyminė garantija, kuri atsiranda nepriklausomai nuo pardavėjo valios ir kiekvienas Europos Sąjungoje komercine veikla užsiimantis pardavėjas šią garantiją privalo suteikti ir net jei apie tokią garantiją pirkėjui nepranešta – ši garantija pirkėjui vis tiek suteikiama ir galioja. Šios garantijos terminas yra dveji metai. Kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už garantinio termino metu atsiradusius daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad jie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės, arba dėl nenugalimos jėgos. Tam, kad pirkėjas galėtų reikalauti taikyti įstatyminę garantija, jis turi pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą – pirkimo čekį, kvitą, priėmimo-perdavimo aktą ar panašiai.

Susiję dokumentai

https://flis.lt/wp-content/uploads/2022/09/INFOLEX_ID_1730187_RegNr_e2-431-1025-2019.pdf