Skip to main content

Civilinė teisė

Savo kasdieniniame gyvenime atliekame daugybę veiksmų – įgyjame kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, perkame maisto produktus ir kitas prekes, naudojamės komunalinių paslaugų tiekėjų paslaugomis, mėgaujamės mums patinkančioje kavinėje kava – net nesusimastydami, kad jų pagrindu susiformuoja civiliniai teisiniai santykiai. Taigi, civilinė teisė – plati ir daug gyvenimo sričių reglamentuojanti teisės šaka, kurios pagrindinė funkcija – reguliuoti privataus pobūdžio teisinius santykius, sudarant galimybę gauti žalos atlyginimą bei esant pažeistai teisei ar įstatymo saugomiems interesams reikalauti atkurti iki pažeidimo buvusią padėtį. Remdamasi profesionaliomis teisinėmis žiniomis ir sukaupta patirtimi padedu klientams rasti geriausius sprendimus.

Galiu padėti Jums šiose srityse:

  • ginčai dėl sutarčių ir kitų sandorių ginčijimo;
  • asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais;
  • nuosavybės įgijimo įgyjamąja senatimi;
  • bendraturčių ginčai dėl bendros nuosavybės (naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo, atidalinimo iš bendrosios nuosavybės);
  • savininko teisių gynimas, išreikalaujant daiktą iš svetimo valdymo arba pašalinant trukdymus naudotis daiktu;
  • ginčai dėl netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo, netesybų;
  • ginčai, susijusių su pirkimo-pardavimo, dovanojimo, nuomos, panaudos, paslaugų teikimo, vežimo, paskolos, jungtinės veiklos, draudimo sutartimis;
  • ginčai dėl žalos atlyginimo tiek netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, tiek padarius žalą kitais pagrindais (dėl nusikaltimo, dėl nelaimingų atsitikimų, sveikatos sužalojimo, gyvybės atėmimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo);
  • skolų išieškojimas.