Skip to main content
Laimėtos bylos

Savivaldybė viešuosius pirkimus atliko teisėtai

By 2022-09-273 gegužės, 2023No Comments

Dažnai tiek viešojoje erdvėje, tiek privačių pokalbių metu pasigirsta kaltinimai valstybės ir savivaldybės institucijoms dėl jų atliekamų viešųjų pirkimų, neva, viešųjų pirkimų konkursų laimėtojai žinomi iš anksto, viešųjų pirkimų konkursai atliekami ne pagal įstatymų reikalavimus, viešųjų pirkimų komisijos sprendimai yra neteisėti bei nepagrįsti ir t.t.  Panašioje situacijoje atsidūrė ir Plungės rajono savivaldybės administracija, kurios vienas iš vykdomų konkursų yra viešojo pirkimo konkursas, skirtas telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugai įsigyti. 2013 m. gegužės 31 d. Plungės rajono savivaldybės administracija paskelbė konkurso laimėtoją, kuriuo buvo pripažinta UAB „CSC TELECOM“. Kita konkurso dalyvė – AB „TEO LT“, nesutikdama su Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimu, 2013 m. birželio 28 d. su ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydama pripažinti, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimai dėl konkurso laimėtojo, yra neteisėti.

Viešųjų pirkimų procedūrą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas, kurio 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,  racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.  Pagal nusistovėjusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimu siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo perkančiajai organizacijai viešuosius pirkimus reglamentuojančiu teisiniu reguliavimu turi būti sudaroma galimybė įsigyti prekes ar paslaugas kuo naudingesnėmis jai sąlygomis.

Plungės rajono savivaldybės administracija, atlikdama viešąjį pirkimą, vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintu racionalumo principu ir teisėtai bei pagrįstai paskelbė laimėtoju UAB „CSC TELECOM“, nes nurodytos bendrovės pasiūlymo kaina daugiau nei 50 000 litų buvo mažesnė nei Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimus apskundusios AB „TEO LT“.

Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 d. priėmė sprendimą, kuriuo atmetė AB „TEO LT“ ieškinį ir konstatavo, kad viešasis pirkimas buvo atliktas tinkamai, o Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimai yra teisėti.

Susiję dokumentai

https://flis.lt/wp-content/uploads/2022/09/Teismo-sprendimas_0.pdf