Skip to main content
Laimėtos bylos

Dėl atleidimo nesant darbuotojo rašytinio prašymo

By 2022-09-273 gegužės, 2023No Comments

Darbuotojas paskambino darbdavio atstovei ir pasakė, kad nori nutraukti darbo sutartį jo paties prašymu bei nurodė, kad rašytinį prašymą atsiųs vėliau. Vykdant darbuotojo žodinį prašymą su darbuotoju buvo nutraukta darbo sutartis. Po darbo sutarties nutraukimo darbuotojas nurodė, kad darbo sutartis nutraukta neteisėtai, nes nebuvo jo rašytinio prašymo. Darbdavys panaikino įsakymą dėl darbo sutarties nutraukimo ir pasiūlė darbuotojui atvykti į darbą. Deja, darbuotojas neatvyko į darbą, bet pareiškė ieškinį teisme, reikalaudamas pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos dieną.

Teismas konstatavo, kad darbo sutartis buvo nutraukta pagrįstai, nes darbuotojas, pastarąjį grąžinus į darbą, be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

Susiję dokumentai

https://flis.lt/wp-content/uploads/2022/09/A.A.-Klaipedos-apygardos-teismo-nutartis.pdf