Skip to main content
Laimėtos bylos

Dėl netinkamos kuro apskaitos pagrįstai taikyta drausminė nuobauda valstybinės įmonės padalinio vadovui

By 2022-09-273 gegužės, 2023No Comments

Valstybinė įmonė skyrė drausminę nuobaudą  – papeikimą darbuotojui už tai, kad pastarasis, būdamas padalinio vadovu, nekontroliavo pavaldžių darbuotojų atliekamų veiksmų, nesiaiškino kelionės lapuose daromų taisymų priežasčių, nustačius neatitikimus kuro likučių pagal kelionės lapus ir pagal faktą, nesiėmė jokių veiksmų nustatytiems pažeidimams išsiaiškinti, perrašė kelionės lapus, sudarydamas prielaidas netinkamai vykdyti kuro apskaitą valstybinėje įmonėje.

Darbo ginčų komisija panaikino darbuotojui skirtą drausminę nuobaudą, nurodydama, kad kontroliuoti kuro normų bei faktinį kuro nurašymą kelionės lapuose nurodyta kitiems valstybinės įmonės darbuotojams.

Valstybinė įmonė su prašymu panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimą kreipėsi į teismą.

Teismas panaikino Darbo ginčų komisijos sprendimą ir konstatavo, kad drausminė nuobauda padalinio vadovui buvo skirta pagrįstai.

Teismo vertinimu Darbo ginčų komisija netinkamai nustatytas ginčo dalykas- nagrinėti ne darbuotojo, kaip padalinio vadovo veiksmai, o kitų darbuotojų pareigos.

Valstybinę įmonę atstovavo advokatė Julija Viktorija Flis.

Susiję dokumentai

https://flis.lt/wp-content/uploads/2022/09/2017-04-12nuasmenintassprendimasbylojee2-17-733-2017.pdf